Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp 3,0 2,0
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp 4,0
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp 6,0

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 60151 15,0 hp 7,5 7,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 60167 15,0 hp 7,5 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp 3,0 4,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp 6,0
AK2014 Beslutsteori 20003 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare
Förkunskap till DD1389. Kan läsas parallellt
60168 1,5 hp 1,5
DD1389 Internetprogrammering 60173 6,0 hp 6,0
DD2380 Artificiell intelligens 60113 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60110 7,5 hp 7,5
SF1679 Diskret matematik 60254 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60172 7,5 hp 7,5
SI1162 Statistisk fysik 60263 7,5 hp 7,5
SI2720 Biofysik 60751 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60319 7,5 hp 4,5 3,0
SF1677 Analysens grunder 60320 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60253 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60258 7,5 hp 3,7 3,8
AK2011 Teknik och etik 60590 7,5 hp 7,5
SF1691 Komplex analys 60321 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60308 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60259 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60598 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60262 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60250 7,5 hp 7,5
SK1160 Miljöfysik 60265 9,0 hp 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60266 7,5 hp 7,5