Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1331 Grundläggande programmering 5,0 hp Grundnivå
SF1672 Linjär algebra 7,5 hp Grundnivå
SF1673 Analys i en variabel 7,5 hp Grundnivå
SF1674 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp Grundnivå
SG1112 Mekanik I 9,0 hp Grundnivå
SI1121 Termodynamik 6,0 hp Grundnivå
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp Grundnivå
SK1104 Klassisk fysik 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Årskurs 2

Kompletterande information

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp Grundnivå
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp Grundnivå
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2011 Teknik och etik 7,5 hp Avancerad nivå
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp Avancerad nivå
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Förkunskap till DD1389. Kan läsas parallellt 1,5 hp Grundnivå
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp Grundnivå
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp Avancerad nivå
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp Grundnivå
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp Grundnivå
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1691 Komplex analys 7,5 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp Grundnivå
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp Avancerad nivå
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp Avancerad nivå
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp Avancerad nivå
SH2402 Astrofysik 6,0 hp Avancerad nivå
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp Grundnivå
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp Grundnivå
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp Avancerad nivå
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
SI2720 Biofysik 7,5 hp Avancerad nivå
SK1160 Miljöfysik 9,0 hp Grundnivå
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Information om villkorligt valfria kurser

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik