Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2020-04-17
Godkänd: 2020-04-17

Grundläggande och särskild behörighet
För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, www.kth.se

Matematik och Fysikprovet
Sökande till civilingenjörsutbildningen Teknisk Fysik får skriva Matematik- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platserna till civilingenjörsutbildningen Teknisk Fysik. Mer information om Matematik- och fysikprovet finns på hemsidan www.matematik-och-fysikprovet.se