Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Årskurs 2

Kompletterande information

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Listan nedan på valfria kurser är ett förslag. Även andra kurser ur KTHs utbud kan läsas.

Information om villkorligt valfria kurser

Ett kandidatexamensarbete ska väljas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Årskurs 4

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 4, se läsårsplan för årskurs 1 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektromagnetism, fusion och rymdteknik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.

För kurser inom årskurs 5, se läsårsplan för årskurs 2 inom det masterprogram du har valt.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Teknisk fysik är:

Teknisk fysik

Matematik

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Teknisk mekanik

Kärnenergiteknik

Datalogi

Elektrofysik

Flyg- och rymdteknik

Fordonsteknik

Information och nätverksteknologi

Nanoteknik

Marina system (ej spår Management)

Maskininlärning

Systemteknik och robotik