Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1331 Grundläggande programmering 50511 5,0 hp 5,0
SF1673 Analys i en variabel 50311 7,5 hp 5,0 2,5
SI1121 Termodynamik 51482 6,0 hp 5,0 1,0
SF1672 Linjär algebra 50206 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 50684 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60317 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60851 9,0 hp 4,0 5,0
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 60257 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 60757 4,0 hp 4,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1301 Datorintroduktion 50659 1,5 hp 1,5