Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SI1146 Vektoranalys 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp 5,0 4,0
SF1681 Linjär algebra, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60615 4,0 hp 4,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60614 9,0 hp 6,0 3,0
DD1327 Grundläggande datalogi 60617 6,0 hp 6,0
SI1155 Teoretisk fysik 60365 6,0 hp 6,0