Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI1320 Teoretisk elektroteknik 50396 9,0 hp 6,0 3,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2011 Teknik och etik 7,5 hp
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp
DD1389 Internetprogrammering 6,0 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp
SF1691 Komplex analys 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SH2402 Astrofysik 6,0 hp
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp
SK1160 Miljöfysik 9,0 hp
SK2534 Molekylär biofysik 7,5 hp
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp