Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Behörighetsgivande kurser till masterprogram

Matematik TMAKM

Kurser som krävs:

SF1677 Analysens grunder

SF1678 Grupper och ringar

Rekommenderad kurs:

SF1691 Komplex analys

Teknisk fysik TTFYM

Rekommenderade kurser:

SI1162 Statistisk fysik (gäller framför allt spåret i teoretisk fysik)

SK2758 Fasta tillståndets fysik (gäller spåren i teoretisk fysik, kvantteknologi samt optik och fotonik)

Information- och nätverksteknologi TINNM

Kurs som krävs

EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system

Datalogi TCSCM

Kurserna nedan rekommenderas att läsas innan masterprogrammet påbörjas. Krävs dock för att få ut examen.

DD2352 Algoritmer och komplexitet

SF1679 Diskret matematik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50391 6,0 hp 6,0
EI1320 Teoretisk elektroteknik 50396 9,0 hp 6,0 3,0
SH1015 Tillämpad modern fysik 52314 5,0 hp 3,0 2,0
SG1218 Strömningsmekanik 50393 4,0 hp 4,0
SI1336 Simulering och modellering 50388 6,0 hp 6,0

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör kandidatexjobb inom datalogi.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 60065 15,0 hp 7,5 7,5
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 60272 15,0 hp 7,5 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2940 Sannolikhetsteori 50206 7,5 hp 7,5
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 50389 7,5 hp 3,0 4,5
DD2380 Artificiell intelligens 51272 6,0 hp 6,0
SF1811 Optimeringslära 50106 6,0 hp 6,0
SI2371 Speciell relativitetsteori 50395 6,0 hp 6,0
SK2534 Molekylär biofysik 50716 7,5 hp 7,5
AK2014 Beslutsteori 60280 7,5 hp 7,5
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 60292 1,5 hp 1,5
DD1389 Internetprogrammering 60276 6,0 hp 6,0
DD2421 Maskininlärning 60128 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60606 7,5 hp 7,5
SF1679 Diskret matematik 60059 7,5 hp 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60283 7,5 hp 7,5
SI1162 Statistisk fysik 60279 7,5 hp 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60158 7,5 hp 3,0 4,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60057 6,0 hp 3,0 3,0
SF1677 Analysens grunder 60282 7,5 hp 3,7 3,8
SF1678 Grupper och ringar 60288 7,5 hp 3,7 3,8
SF1691 Komplex analys 60060 7,5 hp 3,7 3,8
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 60274 7,5 hp 3,7 3,8
AK2011 Teknik och etik 60275 7,5 hp 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60055 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 60061 6,0 hp 6,0
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 60078 3,0 hp 3,0
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 60289 7,5 hp 7,5
SH2402 Astrofysik 60377 6,0 hp 6,0
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 60290 3,0 hp 3,0
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 60284 7,5 hp 7,5
SK1160 Miljöfysik 60293 9,0 hp 9,0
SK2758 Fasta tillståndets fysik 60285 7,5 hp 7,5