Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (CTFYS), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1673 Analys i en variabel 50845 7,5 hp 7,5
DD1331 Grundläggande programmering 51312 5,0 hp 2,5 2,5
SI1121 Termodynamik 50847 6,0 hp 5,0 1,0
SF1672 Linjär algebra 50852 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 50849 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60609 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60611 9,0 hp 4,0 5,0
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 60610 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 60612 4,0 hp 4,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1301 Datorintroduktion 50850 1,5 hp 1,5