Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet förändras för studenter som börjar årskurs 1 hösten 2016. Förändringen fortsätter i årskurs 2 och 3. Inrättande av kurser pågår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 50383 6,0 hp 6,0
SI1146 Vektoranalys 50386 4,0 hp 4,0
SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 50387 9,0 hp 5,0 4,0
SF1681 Linjär algebra, fortsättningskurs 50385 6,0 hp 6,0
SH1014 Modern fysik 50384 4,0 hp 4,0
SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 50382 6,0 hp 1,0 5,0
SI1200 Fysikens matematiska metoder 60270 4,0 hp 4,0
SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 60268 9,0 hp 6,0 3,0
DD1327 Grundläggande datalogi 60271 6,0 hp 6,0
SI1155 Teoretisk fysik 60269 6,0 hp 6,0