Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Behörighetsgivande kurser till masterprogram

Matematik TMAKM

Kurser som krävs:

SF1677 Analysens grunder

SF1678 Grupper och ringar

Rekommenderad kurs:

SF1691 Komplex analys

Teknisk fysik TTFYM

Rekommenderade kurser:

SI1162 Statistisk fysik (gäller framför allt spåret i teoretisk fysik)

SK2758 Fasta tillståndets fysik (gäller spåren i teoretisk fysik, kvantteknologi samt optik och fotonik)

Information- och nätverksteknologi TINNM

Kurs som krävs

EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system

Datalogi TCSCM

Kurser som krävs:

DD2352 Algoritmer och komplexitet

SF1679 Diskret matematik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI1320 Teoretisk elektroteknik 50216 9,0 hp 6,0 3,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör inom datalogi.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2011 Teknik och etik 7,5 hp
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp
DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp
DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp
DD2421 Maskininlärning 7,5 hp
IL2240 Halvledarkomponenter för integrerade kretsar 7,5 hp
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp
SF1677 Analysens grunder 7,5 hp
SF1678 Grupper och ringar 7,5 hp
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp
SF1691 Komplex analys 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hp
SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp
SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2930 Regressionsanalys 7,5 hp
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp
SH2402 Astrofysik 6,0 hp
SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp
SI1162 Statistisk fysik 7,5 hp
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp
SI2371 Speciell relativitetsteori 6,0 hp
SK2534 Molekylär biofysik 7,5 hp
SK2712 Miljöfysik 7,5 hp
SK2758 Fasta tillståndets fysik 7,5 hp