Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1673 Analys i en variabel 50377 7,5 hp 7,5
DD1331 Grundläggande programmering 50380 5,0 hp 2,5 2,5
SI1121 Termodynamik 50379 6,0 hp 5,0 1,0
SF1672 Linjär algebra 50378 7,5 hp 6,0 1,5
SK1104 Klassisk fysik 50376 7,5 hp 5,5 2,0
SF1674 Flervariabelanalys 60266 7,5 hp 7,5
SG1112 Mekanik I 60046 9,0 hp 4,0 5,0
SF1922 Sannolikhetsteori och statistik 60267 6,0 hp 6,0
SK1105 Experimentell fysik 60265 4,0 hp 4,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1301 Datorintroduktion 50381 1,5 hp 1,5