Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

På våren i årskurs 3 finns ett utrymme på 15 hp valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EI1320 Teoretisk elektroteknik 9,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
SG1218 Strömningsmekanik 4,0 hp
SH1015 Tillämpad modern fysik 5,0 hp
SI1336 Simulering och modellering 6,0 hp

En ska läsas.

EF112X läses även av de som gör inom datalogi.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp
SA114X Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå 15,0 hp