Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (CTKEM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.