Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (CTKEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Under årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 7,5
KE1140 Teknisk kemi 14,0 6,5 7,5
KA1030 Perspektivkurs forskning och innovation 6,0 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 7,5
BB1050 Bioteknik 60513 6,0 6,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60515 6,0 6,0
KD1280 Kemisk analys 60524 10,5 3,0 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5
SF0003 Introduktion i matematik 1,5