Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (CTKEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under årskurs 1 läses obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50908 7,5 hp 7,5
KE1140 Teknisk kemi 50335 14,0 hp 6,5 7,5
KA1030 Perspektivkurs forskning och innovation 51236 6,0 hp 0,5 0,5
SF1624 Algebra och geometri 50902 7,5 hp 7,5
BB1050 Bioteknik 60949 6,0 hp 6,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
KD1280 Kemisk analys 60954 10,5 hp 3,0 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE0110 Introduktionskurs i kemi 40010 1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik 40002 1,5 fup