Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, baserad på läsåret 20/21. Det kan ske förändringar.

Under årskurs 3 ska du läsa obligatoriska kurser, villkorlig valfri kurs och en valfri kurs. Studieåret avslutas med ett examensarbete, grundnivå.

OBS om du skall läsa masterprogrammen Medicinsk bioteknologi eller Industriell- och miljöbioteknik måste du ersätta någon av de villkorligt valfria kurserna ovan eller använda de valfria poängen med kursen BB1190 Genteknik i åk 3, period 4.

Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KA1015 Kemi för hållbar utveckling 6,0 hp
KA103X Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå 15,0 hp
KE1175 Kemisk Processteknik 6,0 hp
KF1165 Materialens kemi och egenskaper 9,0 hp
ME2016 Project Management: Leadership and Control 6,0 hp
SF1521 Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2 3,0 hp

KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, kan läsas i åk 2 eller 3
KE1185 Kemitekniska system, kan endast läsas i åk 3
Språk, kan läsas i åk 2 och 3

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp
KE1185 Kemitekniska system 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1190 Genteknik Obligatorisk för student som ska läsa TIMBM eller TMBIM 7,5 hp