Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i Teknisk matematik, 8,5 hp, ges under årskurs 1-3. 4 hp ges under årskurs 1.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1331 Grundläggande programmering 50704 5,0 hp 5,0
SF1673 Analys i en variabel 50377 7,5 hp 7,5
SA1006 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik 50400 8,5 hp 2,5 1,5
SF1672 Linjär algebra 50399 7,5 hp 7,5
SF1918 Sannolikhetsteori och statistik 50401 6,0 hp 6,0
SF1674 Flervariabelanalys 60266 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60295 6,0 hp 4,0 2,0
SF1550 Numeriska metoder, grundkurs 60298 6,0 hp 3,5 2,5
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60099 3,0 hp 3,0
SG1115 Partikeldynamik med projekt 60296 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1301 Datorintroduktion 50402 1,5 hp 1,5