Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under förutsättning att alla behörighetskrav för studier på avancerad nivå är uppfyllda har studenter på Teknisk matematik platsgaranti på följande sex masterprogram:

  • Matematik
  • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik
  • Datalogi
  • Maskininlärning
  • Systemteknik och robotik
  • Teknisk mekanik