Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2004

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2006/2007. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
7E1200 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
7E1201 Neurovetenskap 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2G1113 Operativsystem 6,0 hp
2G1305 Internetworking 6,0 hp
2G1316 Datorkommunikation och datornät 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2I1251 Programvarumetrologi 6,0 hp
2I1255 Kvalitetsmodeller och standarder 6,0 hp
2I1258 Industriell programvaruteknik 7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2D1410 Användarcentrerad programutveckling 9,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp