Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2004

Autonoma system (AUTO)

Beräkningsteknik (BERT)

Biomedicinsk teknik (BIO)

Biomedicinsk teknik (BMT)

Datasäkerhet (DATA)

Distribuerade datorsystem (DIST)

Datorsystem (DSYS)

Datorsystemteknik (DTEK)

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Internetteknik (ITEK)

Kommunikationssystem (KSYS)

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Programsystemteknik (PSYS)

Programvaruteknik (PTEK)

Teoretisk datalogi (TEOR)