Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2004

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete ska läsas.

Autonoma system (AUTO)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Beräkningsteknik (BERT)

Årskurs 4

Valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BIO)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 4

Valfria kurser

Datasäkerhet (DATA)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Distribuerade datorsystem (DIST)

Årskurs 4

Valfria kurser

Datorsystem (DSYS)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Datorsystemteknik (DTEK)

Årskurs 4

Valfria kurser

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Årskurs 4

Valfria kurser

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Internetteknik (ITEK)

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kommunikationssystem (KSYS)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Programsystemteknik (PSYS)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Programvaruteknik (PTEK)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Årskurs 4

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Teoretisk datalogi (TEOR)

Årskurs 3

Valfria kurser

Årskurs 4

Valfria kurser