Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2004

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Ett examensarbete ska läsas.

Autonoma system (AUTO)

Valfria kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Beräkningsteknik (BERT)

Valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BIO)

Valfria kurser

Biomedicinsk teknik (BMT)

Valfria kurser

Datasäkerhet (DATA)

Rekommenderade kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Distribuerade datorsystem (DIST)

Valfria kurser

Datorsystem (DSYS)

Valfria kurser

Valfria kurser

Datorsystemteknik (DTEK)

Valfria kurser

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Valfria kurser

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Valfria kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Rekommenderade kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Villkorligt valfria kurser

Internetteknik (ITEK)

Rekommenderade kurser

Kommunikationssystem (KSYS)

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Valfria kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Programsystemteknik (PSYS)

Valfria kurser

Valfria kurser

Programvaruteknik (PTEK)

Rekommenderade kurser

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Teoretisk datalogi (TEOR)

Valfria kurser

Valfria kurser