Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5A1232 Optisk kommunikation och avbildning 6,0 hp
5A1242 Mikrokosmisk fysik 6,0 hp

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
3C1320 Miljö och teknik 6,0 hp
3C1330 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2A1170 Kaos och själv-organisation 6,0 hp
2D1220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp
2D1225 Numerisk behandling av differentialekvationer 6,0 hp
2D1250 Tillämpade numeriska metoder II 9,0 hp
2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp
2D1257 Visualisering 6,0 hp
2D1258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp
2D1260 Finita elementmetoden 6,0 hp
2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar 6,0 hp
2D1266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp
2D1269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2 7,5 hp
2D1272 Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer 7,5 hp
2D1285 Numeriska algoritmer för parallelldatorer 6,0 hp
2D1290 Avancerade numeriska metoder 6,0 hp
2D1365 Människa - datorinteraktion, översiktskurs 6,0 hp
2D1370 Funktionell programmering 6,0 hp
2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys 6,0 hp
2D1375 Programspråksimplementation 6,0 hp
2D1378 Text- och bildbehandling 6,0 hp
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp
2D1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
2D1390 Internetprogrammering 6,0 hp
2D1392 Internets protokoll och principer 7,5 hp
2D1406 Människa-datorinteraktion, grundkurs 6,0 hp
2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
2D1410 Användarcentrerad programutveckling 9,0 hp
2D1413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp
2D1416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp
2D1418 Språkteknologi 6,0 hp
2D1420 Datorseende, grundkurs 7,5 hp
2D1424 Datorgeometri i bildanalys och visualisering 6,0 hp
2D1426 Robotik och autonoma system 7,5 hp
2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
2D1440 Avancerade algoritmer 6,0 hp
2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp
2D1446 Komplexitetsteori 6,0 hp
2D1449 Kryptografins grunder 6,0 hp
2D1450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp
2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp
2D1469 Databasteori 6,0 hp
2D1470 Objektorienterade databassystem 7,5 hp
2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering 6,0 hp
2D1490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp
2D1491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp
2D1518 Audio-, video- och multimediaproduktion 7,5 hp
2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs 6,0 hp
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 6,0 hp
2E1252 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
2E1262 Olinjär reglering 7,5 hp
2E1340 Digital signalbehandling 7,5 hp
2E1423 Signalteori 7,5 hp
2F1111 Talteknologi 6,0 hp
2F1212 Musikakustik 6,0 hp
2F1213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
2F1300 Ljudperception 7,5 hp
2F1400 Elektroakustik 6,0 hp
2F1410 Audioteknik 7,5 hp
2G1113 Operativsystem 6,0 hp
2G1117 Semantik för programspråk 6,0 hp
2G1118 Nätverksprogrammering i Java 6,0 hp
2G1120 Datorteknik, fortsättningskurs 6,0 hp
2G1121 Logikprogrammering 6,0 hp
2G1126 Distribuerade datorsystem 15,0 hp
2G1301 Teori för distribuerade system 6,0 hp
2G1305 Internetworking 6,0 hp
2G1316 Datorkommunikation och datornät 6,0 hp
2G1318 Köteori och teletrafiksystem 6,0 hp
2G1319 Kommunikationssystem 15,0 hp
2G1503 Systemmodellering och simulering 9,0 hp
2G1511 Datorarkitektur 9,0 hp
2G1915 Programmering av parallella system 7,5 hp
2I1130 Kognitionspsykologi 6,0 hp
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
2I1150 Kunskapsteori och vetenskapsteori 6,0 hp
2I1224 Data Warehousing 6,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp
2I1229 Knowledge Management 6,0 hp
2I1234 Maskininlärning 6,0 hp
2I1235 Agentprogrammering 6,0 hp
2I1236 Intelligenta gränssnitt 6,0 hp
2I1242 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp
2I1251 Programvarumetrologi 6,0 hp
2I1255 Kvalitetsmodeller och standarder 6,0 hp
2I1256 Aktuella problem i programvaruteknik 6,0 hp
2I1258 Industriell programvaruteknik 7,5 hp
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp
2I1264 Internetprogrammering I 6,0 hp
2I1265 Internetprogrammering II 6,0 hp
2I1266 Internetprogrammering III 6,0 hp
2I1272 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 6,0 hp
2I1273 Principer för datasäkerhet 6,0 hp
2I1274 Säkerhetsprotokoll och applikationer i datanät 6,0 hp
2I1276 Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 6,0 hp
2I1278 Datasäkerhet - översiktskurs 6,0 hp
3C1355 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp
3C1360 Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs 6,0 hp
3C1395 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp
5A1210 Termodynamik 6,0 hp
5A1414 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp
5B1201 Komplex analys 6,0 hp
5B1202 Differentialekvationer och transformer II 9,0 hp
5B1303 Analys, grundkurs 9,0 hp
5B1305 Tillämpad kombinatorik 6,0 hp
5B1306 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
5B1456 Matematik, seminariekurs I 7,5 hp
5B1457 Matematik, seminariekurs II 7,5 hp
5B1466 Fourieranalys 7,5 hp
5B1467 Algebra 7,5 hp
5B1472 Funktionalanalys 7,5 hp
5B1479 Integrationsteori 7,5 hp
5B1750 Optimeringslära 6,0 hp
5C1212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp
5C1213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp
7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp
7E1110 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp
7E1112 Implantat och biomaterial 6,0 hp
7E1113 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp
7E1114 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
7E1115 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp
7E1120 Medicinsk teknik, grundkurs II 7,5 hp
DA2190 Allmän bildning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2371 Automatteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp Avancerad nivå
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp Avancerad nivå
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp Avancerad nivå
DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2469 Databasteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2472 Databassystemutveckling för moderna tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp Avancerad nivå
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp Avancerad nivå
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp Avancerad nivå
DD2492 Nätdesign, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
DD2493 Seminariekurs i grid- och internetteknik 6,0 hp Avancerad nivå
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp Avancerad nivå
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2603 Tekniker som förändrar tid, rum och verklighet 7,5 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp Avancerad nivå
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå
DM1523 Digital videoproduktion 7,5 hp Grundnivå
DM1570 Grafisk teknik 1 7,0 hp Grundnivå
DN2220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp Avancerad nivå
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp Avancerad nivå
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp Grundnivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp Avancerad nivå
EN2100 Ljudperception 7,5 hp Avancerad nivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp Grundnivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1200 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp Grundnivå
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp Avancerad nivå
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp Avancerad nivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp Avancerad nivå
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
IC1003 Kognitionsvetenskap 6,0 hp Grundnivå
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp Grundnivå
IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
ID1011 Introduktion tillprogramvaruteknik 7,5 hp Grundnivå
ID1215 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2000 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
ID2008 Software Engineering and Security Architecture 7,5 hp Avancerad nivå
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå
ID2013 Internetprogrammering I 7,5 hp Avancerad nivå
ID2014 Internetprogrammering II 7,5 hp Avancerad nivå
ID2015 Internetprogrammering III 7,5 hp Avancerad nivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2206 Operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
IK1550 Internetworking 6,0 hp Grundnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp Avancerad nivå
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp Avancerad nivå
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp Avancerad nivå
IK2210 GSM nätverk och tjänster 7,5 hp Avancerad nivå
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp Grundnivå
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp Grundnivå
IV2000 Företagssäkerhet och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2008 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp Avancerad nivå
IV2009 Model-driven Development of Components 7,5 hp Avancerad nivå
IV2010 Mobila affärer 7,5 hp Avancerad nivå
IV2016 Projekt och maktspel 7,5 hp Avancerad nivå
IV2020 Network Security 7,5 hp Avancerad nivå
IV2021 IT-rätt 7,5 hp Avancerad nivå
IV2022 Security Management 15,0 hp Avancerad nivå
IV2023 Value Based Risk Management 7,5 hp Avancerad nivå
LI1021 Informationssökning 1,5 hp Grundnivå
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2651 Ekologi, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2691 Teknik och hållbar utveckling 6,0 hp Avancerad nivå
SF2700 Analys, grundkurs 9,0 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2702 Wavelets 6,0 hp Avancerad nivå
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 5

Kompletterande information

Ett examensarbete ska läsas.

Autonoma system (AUTO)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D1220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp
2D1365 Människa - datorinteraktion, översiktskurs 6,0 hp
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp
2D1426 Robotik och autonoma system 7,5 hp
2D1431 Maskininlärning 6,0 hp
2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
2D1435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
2E1200 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
2E1252 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
2E1262 Olinjär reglering 7,5 hp
2E1340 Digital signalbehandling 7,5 hp
2G1915 Programmering av parallella system 7,5 hp
2I1130 Kognitionspsykologi 6,0 hp
7E1101 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DN2220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp Avancerad nivå
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp Avancerad nivå
EQ1200 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp Grundnivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp Avancerad nivå
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2428 Datorgeometri och visualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp Avancerad nivå
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp Avancerad nivå

Beräkningsteknik (BERT)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp Avancerad nivå

Biomedicinsk teknik (BIO)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
7E1200 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
7E1201 Neurovetenskap 7,5 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
7E1202 Systembiologi 7,5 hp

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 hp Grundnivå

Datasäkerhet (DATA)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå

Distribuerade datorsystem (DIST)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Datorsystem (DSYS)

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2G1120 Datorteknik, fortsättningskurs 6,0 hp
2G1126 Distribuerade datorsystem 15,0 hp
2G1511 Datorarkitektur 9,0 hp

Datorsystemteknik (DTEK)

Årskurs 4

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2C1228 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp Avancerad nivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp Avancerad nivå
ME2038 IT Management 6,0 hp Avancerad nivå
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (19,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1224 Data Warehousing 6,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp
2I1229 Knowledge Management 6,0 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1242 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IV2008 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp Avancerad nivå
IV2012 Knowledge and Software Reuse 7,5 hp Avancerad nivå
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp Avancerad nivå
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
2I1234 Maskininlärning 6,0 hp
2I1235 Agentprogrammering 6,0 hp
2I1236 Intelligenta gränssnitt 6,0 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IC1003 Kognitionsvetenskap 6,0 hp Grundnivå
IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp Avancerad nivå
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp Avancerad nivå
ID2011 Mikrosimulering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1008 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp Grundnivå

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects 6,0 hp Avancerad nivå
ME2039 Knowledge Management 6,0 hp Avancerad nivå

Internetteknik (ITEK)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp Avancerad nivå
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp Avancerad nivå

Kommunikationssystem (KSYS)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2G1113 Operativsystem 6,0 hp
2G1305 Internetworking 6,0 hp
2G1316 Datorkommunikation och datornät 6,0 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (166,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2G1319 Kommunikationssystem 15,0 hp
2G1711 Kommunikationssystem 18,0 hp
2G1712 Kommunikationssystem 24,0 hp
2G1713 Kommunikationssystem 30,0 hp
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
IK2207 Kommunikationssystem 18,0 hp Avancerad nivå
IK2208 Kommunikationssystem 24,0 hp Avancerad nivå
IK2209 Kommunikationssystem 30,0 hp Avancerad nivå

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering 6,0 hp

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
4K1401 Teknikhistoria, allmän översikt 6,0 hp

Årskurs 4

Programsystemteknik (PSYS)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D1375 Programspråksimplementation 6,0 hp
2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp
2D1387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
2D1390 Internetprogrammering 6,0 hp
2D1392 Internets protokoll och principer 7,5 hp
2D1418 Språkteknologi 6,0 hp
2D1431 Maskininlärning 6,0 hp
2D1440 Avancerade algoritmer 6,0 hp
2D1469 Databasteori 6,0 hp
2D1490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp
2D1491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp
2G1117 Semantik för programspråk 6,0 hp
2G1301 Teori för distribuerade system 6,0 hp
2G1915 Programmering av parallella system 7,5 hp
DD2371 Automatteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp Avancerad nivå
DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp Avancerad nivå
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2469 Databasteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp Avancerad nivå
DD2472 Databassystemutveckling för moderna tillämpningar 6,0 hp Avancerad nivå
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp Avancerad nivå
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå

Programvaruteknik (PTEK)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (19,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1251 Programvarumetrologi 6,0 hp
2I1255 Kvalitetsmodeller och standarder 6,0 hp
2I1258 Industriell programvaruteknik 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D1410 Användarcentrerad programutveckling 9,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1278 Datasäkerhet - översiktskurs 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2I1256 Aktuella problem i programvaruteknik 6,0 hp

Teoretisk datalogi (TEOR)

Årskurs 3

Årskurs 4

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D1440 Avancerade algoritmer 6,0 hp
2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp
2D1446 Komplexitetsteori 6,0 hp
2D1449 Kryptografins grunder 6,0 hp
2G1117 Semantik för programspråk 6,0 hp
2G1121 Logikprogrammering 6,0 hp
2G1301 Teori för distribuerade system 6,0 hp
2G1915 Programmering av parallella system 7,5 hp
5B1467 Algebra 7,5 hp
5B1475 Kombinatorik 7,5 hp
DD2371 Automatteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp Avancerad nivå
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp Avancerad nivå
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp Avancerad nivå
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp Avancerad nivå
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
DD2452 Formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp Avancerad nivå
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp Avancerad nivå
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp Avancerad nivå
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp Grundnivå
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp Avancerad nivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå
SF2708 Kombinatorik 7,5 hp Avancerad nivå