Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D1954 Programutvecklingsprojekt 6,0 hp
2G1502 Datorteknik, allmän kurs 6,0 hp
2I1100 Informationssystem och databasteknik 9,0 hp
4D1091 Arbetsmiljö, datorer och ekonomi 6,0 hp
DD1363 Mjukvarukonstruktion 12,0 hp
DD1364 Databasteknik 7,5 hp
SF1906 Matematisk statistik, grundkurs 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
3C1320 Miljö och teknik 6,0 hp
3C1330 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp
AK2007 Data- och informationsetik 7,5 hp
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp
MJ1502 Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 hp
SF1637 Differentialekvationer och transformer III 6,0 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp
DH1378 Text- och bildbehandling 6,0 hp
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp
DM1570 Grafisk teknik 1 7,0 hp
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp
ID1007 3D-grafik för datorspelsutveckling 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID2007 Processer för IT-produktion 7,5 hp
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp
ID2013 Internetprogrammering I 7,5 hp
ID2014 Internetprogrammering II 7,5 hp
IV1010 Introduktion till spelkonstruktion 7,5 hp
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp
IV2013 Relationsdatabasdesign 7,5 hp
IV2029 Global IT-management 7,5 hp

Inriktningar

Autonoma system (AUTO)

Kurser (AUTO)

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 16 hp av de rekommenderade kurserna läsas. De valfria kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp
DD2428 Datorgeometri och visualisering 6,0 hp
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D1420 Datorseende, grundkurs 7,5 hp
2D1424 Datorgeometri i bildanalys och visualisering 6,0 hp
2E1350 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp
2E1423 Signalteori 7,5 hp
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
5B1750 Optimeringslära 6,0 hp
DN2220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp
EQ1200 Signalteori 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp

Beräkningsteknik (BERT)

Kurser (BERT)

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurser läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Förkunskapskrav för inriktningen är 5B1212/SF1637 Differentialekvationer och transformer III. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2250 Tillämpade numeriska metoder II 9,0 hp
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik ska minst 15 hp av de obligatoriska kurserna läsas samt minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får räknas i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp

Datasäkerhet (DATA)

Kurser (DATA)

Inom inriktningen Datasäkerhet ska  minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 förkunskapskraven uppfylls.

Kursen DD2486 kan ersättas av kursen ID2206.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2I1272 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 6,0 hp
2I1273 Principer för datasäkerhet 6,0 hp
2I1274 Säkerhetsprotokoll och applikationer i datanät 6,0 hp
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp
DD2452 Formella metoder 7,5 hp
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp
IV2021 IT-rätt 7,5 hp

Distribuerade datorsystem (DIST)

Kurser (DIST)

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De kurser som är villkorligt valfria i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven är uppfyllda. 

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp

Datorsystemteknik (DTEK)

Kurser (DTEK)

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska totalt minst 45 hp läsas, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna. De kurser som finns som villkorligt valfria och valfria i åk 4, kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp
ID2206 Operativsystem 7,5 hp

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Kurser (IIS)

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem ska obligatoriska kurser samt minst en av de valfria kurserna läsas. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

De valfria kurserna kan läsas i såväl åk 3 som 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Kurser (INFO)

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska minst 37,5 hp av de obligatoriska kurserna läsas. De obligatoriska kurserna i åk 4 kan läsas även i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2I1224 Data Warehousing 6,0 hp
2I1228 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp
2I1229 Knowledge Management 6,0 hp
ID2006 Vidareutveckling och underhåll 7,5 hp
IV2008 Modeller och språk för objekt- och webbdatabaser 7,5 hp
IV2010 Mobila affärer 7,5 hp
IV2012 Knowledge and Software Reuse 7,5 hp
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
2I1236 Intelligenta gränssnitt 6,0 hp
2I1251 Programvarumetrologi 6,0 hp
2I1258 Industriell programvaruteknik 7,5 hp
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp
2I1272 Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 6,0 hp
2I1273 Principer för datasäkerhet 6,0 hp
2I1274 Säkerhetsprotokoll och applikationer i datanät 6,0 hp

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Kurser (INTE)

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska minst 30 hp av de obligatoriska kurserna läsas, samt minst en av de valfria kurserna. Totalt ska 37,5 hp läsas inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2I1140 Artificiell intelligens 9,0 hp
2I1234 Maskininlärning 6,0 hp
2I1235 Agentprogrammering 6,0 hp
2I1236 Intelligenta gränssnitt 6,0 hp
ID2000 Maskininlärning 6,0 hp
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
2I1263 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1008 Internet applikationsprotokoll och standarder 6,0 hp

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Kurser (IPOD)

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.
IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.
Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

Minst en av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp

Internetteknik (ITEK)

Kurser (ITEK)

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska samt minst 22,5 av de villkorligt valfria kurserna läsas.

Totalt läses kurser motsvarande minst 37,5 hp inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2206 Operativsystem 7,5 hp

Kommunikationssystem (KSYS)

Kurser (KSYS)

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:
minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 samt i åk 4 läses, samt minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp
ID2206 Operativsystem 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2120 Internetworking 7,5 hp
IK1550 Internetworking 6,0 hp

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Kurser (MDAT)

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska kurser, minst två av de villkorligt valfria kurserna samt minst en av de rekommenderade kurserna läsas. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls. Totalt ska minst 37, 5 hp läsas inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 hp

Programsystemteknik (PSYS)

Kurser (PSYS)

Inom inriktningen Programsystemteknik ska minst tre  av de villkorligt valfria kurserna läsas, samt minst ca 20 hp av rekommenderade kurserna. Totalt läses minst minst 37,5 hp inom inriktningen. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2371 Automatteori 6,0 hp
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp

Teoretisk datalogi (TEOR)

Kurser (TEOR)

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska totalt minst 37,5 hp läsas varav minst tre av de villkorligt valfria kurserna. De rekommenderade kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskpskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp
DD2452 Formella metoder 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2371 Automatteori 6,0 hp
DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering 7,5 hp
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp