Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2006

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst en av följande villkorligt valfria kurser ska läsas:
AK2007, DH2620, MJ1502, SF1637, SF1811, SF1851, SF2715 eller SG1102.

Autonoma system (AUTO)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Kurser i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Rekommenderade kurser i åk 3 kan läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Beräkningsteknik (BERT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp läsas av de villkorligt valfria kurserna. Villkorligt valfria kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av de obligatoriska kurserna DN2220 och DN2221 läses.

Förkunskapskrav för inriktningen är kursen SF1637/5B1212 Differentialekvationer och transformer III.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp läsas av de villkorligt valfria kurserna. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av de obligatoriska kurserna DN2220 och DN2221 läses.

Förkunskapskrav för inriktningen är kursen SF1637/5B1212 Differentialekvationer och transformer III.

Biomedicinsk teknik (BMT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Den obligatoriska kursen DH2400 kan läsas antingen i åk 3 eller åk 4. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får ingå i inriktningen.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Den obligatoriska kursen DH2400 kan läsas antingen i åk 3 eller åk 4. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får ingå i inriktningen.

Endast en av kurserna DD2422 och DD2423 kan ingå i examen.

Datasäkerhet (DATA)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Datasäkerhet  ska obligatoriska kurser och minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. De kurser som är villkorligt valfria i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Datasäkerhet  ska obligatoriska kurser och minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. De kurser som är villkorligt valfria i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna DD2486 och ID2206 läses. 

Distribuerade datorsystem (DIST)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. De villkorligt valfria kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. De villkorligt valfria kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Datorsystemteknik (DTEK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas omfattande totalt minst 45 hp, varav minst 22,5 hp av de rekommenderade kurserna läses.
Kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas omfattande totalt minst 45 hp, varav minst 22,5 hp av de rekommenderade kurserna läses.
Kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem läses obligatoriska och samt minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 eller 4. Kontrollera att förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem läses obligatoriska och samt minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 eller 4. Kontrollera att förkunskapskraven uppfylls.

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Årskurs 3

Kompletterande information

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Totalt läses 37,5 hp, varav minst 7,5 hp villkorligt valfria kurser läses. De obligatoriska kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Totalt läses 37,5 hp, varav minst 7,5 hp villkorligt valfria kurser läses. De obligatoriska kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska obligatoriska och rekommenderade kurser läsas. Totalt ska minst 37,5 hp läsas inom inriktningen, varav 30 hp av de obligatoriska kurserna.
Rekommenderade kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska obligatoriska och rekommenderade kurser läsas. Totalt ska minst 37,5 hp läsas inom inriktningen, varav 30 hp av de obligatoriska kurserna.
Rekommenderade kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna nedan.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.

IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.

Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

En av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Utöver de kurser som ingår i inriktningen Industriell projektledning och organisation måste en kurs på D-nivå läsas för att uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i Datateknik.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna nedan.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.

IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.

Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

En av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.


Utöver de kurser som ingår i inriktningen
Industriell projektledning och organisation måste en kurs på D-nivå läsas för att uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i Datateknik.

Internetteknik (ITEK)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas omfattande totalt minst 37,5 hp, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Villkorligt valfria kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

om inriktningen Internetteknik ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas omfattande totalt minst 37,5 hp, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Kommunikationssystem (KSYS)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:

  • endast en av de obligatoriska kurserna IK1550 och EP2120 läses,
  • endast en av de villkorligt valfria kurserna i åk 4 läses,
  • minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:

  • endast en av de obligatoriska kurserna IK1550 och EP2120 läses,
  • endast en av de villkorligt valfria kurserna i åk 4 läses,
  • minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Endast en av kurserna DH2650 och DH2651 läses.

Programsystemteknik (PSYS)

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Programsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses samt totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.
Rekommenderade  kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Programsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses samt totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Rekommenderade  kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Teoretisk datalogi (TEOR)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Villkorligt valfria och rekommenderade kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses.

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Villkorligt valfria och rekommenderade kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses.