Utbildningens mål

Civilingenjörsutbildning i datateknik (D), Utbildningsplan för kull HT2006

Senast ändrad: 2009-04-27
Godkänd: 2009-04-27

Se Studiehandboken

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt