Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2004

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2004/2005. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2A1800 Elkretsanalys 7,5 hp
2B1520 Elektronik 12,0 hp
2D1343 Datalogi 12,0 hp
2U1700 Elektroprojekt 7,5 hp
5B1115 Matematik I 9,0 hp
5B1116 Matematik II 9,0 hp
5B1117 Matematik III 9,0 hp
5C1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2E1215 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp