Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2006/2007. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp
EK1190 Mätteknik 7,5 hp
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 hp
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp
EG2020 Elsystem, grundkurs 7,5 hp
EI2333 Elektroteknisk modellering 7,5 hp
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp
EQ1200 Signalteori 7,5 hp
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp
IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - LSI 7,5 hp
IL2218 Analog elektronik, fortsättningskurs 7,5 hp
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp
SF1628 Komplex analys 6,0 hp
SI1141 Fysikens matematiska metoder, kurs I 6,0 hp

Inriktningar

Biomedicinsk elektroteknik (BIOE)

Kurser (BIOE)

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                                       DD2385 Programutvecklingsteknik                       EQ1200 Signalteori                                            HL2006 Medicinsk teknik grundkurs                HL1008 Cell- och Molekylärbiologi

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp
DT2112 Talteknologi 7,5 hp
EK2260 Mätsystemteknik, projektkurs 6,0 hp
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp
EN2100 Ljudperception 7,5 hp
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
HL1010 Systembiologi 7,5 hp
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp

Elektronik (ELNI)

Kurser (ELNI)

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                      IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar EQ Signalteori                                             IS1200 Datorteknik                                       IL1218 Analog elektronik förtsättningskurs

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp
IH2654 Nanoelektronik 9,0 hp
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 hp
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 hp
IL2201 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - VLSI 7,5 hp
IL2202 Systemmodellering 7,5 hp
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 hp
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp
IL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 hp
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 hp
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp
IO2655 Fotonik 7,5 hp
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Elektroteknik (ELTE)

Kurser (ELTE)

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EG2020 Elsystem gk                                      EI2333 Elektroteknisk modellering                      EL1820 Modellering av dynamiska system                SI1141 Fysikens matematiska metoder              SF1628 Komplex analys

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp
EF2210 Plasmafysik, påbyggnadskurs 3,0 hp
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hp
EG2050 Systemplanering 7,5 hp
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp
EJ2210 Elmaskinanalys 7,5 hp
EJ2300 Effektelektronik 7,5 hp
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 hp
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Kommunikationssystem (KSY)

Kurser (KSY)

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EQ1200 Signalteori                                      DD2385 Programutvecklingsteknik                  IS1200 Datorteknik                                         EP1100 Datorkommunikation och datorn             

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp
EP2120 Internetworking 7,5 hp
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp
EQ2450 Signaler, sensorer och system, seminarieserie 3,0 hp
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hp
IK2502 Radionät 12,0 hp
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 EG2020 Elsystem gk                                      EQ1200 Signalteori                                         DD2385 Programutvecklingsteknik                    EL1820 Modellering av dynamiska system       IS2000 Datorteknik           

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hp
EG2050 Systemplanering 7,5 hp
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 hp
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp
EL2420 Reglerteknik, projektkurs 12,0 hp
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 hp
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp
SF1628 Komplex analys 6,0 hp
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp