Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2004

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (72,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2A1800 Elkretsanalys 7,5
2B1520 Elektronik 12,0
2D1343 Datalogi 12,0
2U1700 Elektroprojekt 7,5
5B1115 Matematik I 9,0
5B1116 Matematik II 9,0
5B1117 Matematik III 9,0
5C1102 Mekanik, mindre kurs 6,0

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2E1215 Introduktionskurs till Matlab 1,5

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
2A1810 Teoretisk elektroteknik EA 6,0
2A1820 Teoretisk elektroteknik EB 6,0
2B1100 Fysik del 1, termodynamik och vågrörelselära 6,0
2D1240 Numeriska metoder, grundkurs II 6,0
2E1117 Mätteknik 7,5
2E1313 Signaler och system, del II 7,5
5B1209 Signaler och system, del I 7,5
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 Grundnivå
EK1190 Mätteknik 7,5 Grundnivå
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 Avancerad nivå
EG2020 Elsystem, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
EI2333 Elektroteknisk modellering 7,5 Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 Grundnivå
EQ1200 Signalteori 7,5 Grundnivå
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 Grundnivå
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - LSI 7,5 Grundnivå
IL2218 Analog elektronik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
SF1628 Komplex analys 6,0 Grundnivå
SI1141 Fysikens matematiska metoder, kurs I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 4

Årskurs 5

Biomedicinsk elektroteknik (BIOE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 Avancerad nivå
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 Avancerad nivå
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 Avancerad nivå
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 Avancerad nivå
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
EK2260 Mätsystemteknik, projektkurs 6,0 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EN2100 Ljudperception 7,5 Avancerad nivå
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 Grundnivå
HL1009 Neurovetenskap 7,5 Grundnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 Grundnivå
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 Avancerad nivå
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 Avancerad nivå
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 Avancerad nivå
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 Avancerad nivå
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                                       DD2385 Programutvecklingsteknik                       EQ1200 Signalteori                                            HL2006 Medicinsk teknik grundkurs                HL1008 Cell- och Molekylärbiologi

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Elektronik (ELNI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IH2654 Nanoelektronik 9,0 Avancerad nivå
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 Avancerad nivå
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 Avancerad nivå
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 Avancerad nivå
IL2201 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - VLSI 7,5 Avancerad nivå
IL2202 Systemmodellering 7,5 Avancerad nivå
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 Avancerad nivå
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 Avancerad nivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 Avancerad nivå
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 Grundnivå
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                      IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar EQ Signalteori                                             IS1200 Datorteknik                                       IL1218 Analog elektronik förtsättningskurs

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Elektroteknik (ELTE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 Avancerad nivå
EF2210 Plasmafysik, påbyggnadskurs 3,0 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EG2050 Systemplanering 7,5 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 Avancerad nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 Avancerad nivå
EJ2210 Elmaskinanalys 7,5 Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EG2020 Elsystem gk                                      EI2333 Elektroteknisk modellering                      EL1820 Modellering av dynamiska system                SI1141 Fysikens matematiska metoder              SF1628 Komplex analys

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Kommunikationssystem (KSY)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 Avancerad nivå
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 Avancerad nivå
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 Avancerad nivå
EQ2450 Signaler, sensorer och system, seminarieserie 3,0 Avancerad nivå
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 Avancerad nivå
IK2502 Radionät 12,0 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EQ1200 Signalteori                                      DD2385 Programutvecklingsteknik                  IS1200 Datorteknik                                         EP1100 Datorkommunikation och datorn             

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 Avancerad nivå
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EG2050 Systemplanering 7,5 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 Avancerad nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 Avancerad nivå
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 Avancerad nivå
EL2420 Reglerteknik, projektkurs 12,0 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys 6,0 Grundnivå
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 EG2020 Elsystem gk                                      EQ1200 Signalteori                                         DD2385 Programutvecklingsteknik                    EL1820 Modellering av dynamiska system       IS2000 Datorteknik           

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.