Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2E1215 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EK1190 Mätteknik 7,5 hp Grundnivå
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Biomedicinsk elektroteknik (BIOE)

Årskurs 3

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                                       DD2385 Programutvecklingsteknik                       EQ1200 Signalteori                                            HL2006 Medicinsk teknik grundkurs                HL1008 Cell- och Molekylärbiologi

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Elektronik (ELNI)

Årskurs 3

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 IH1611 Halvledarkomponenter                      IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar EQ Signalteori                                             IS1200 Datorteknik                                       IL1218 Analog elektronik förtsättningskurs

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Elektroteknik (ELTE)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED2200 Energi och fusionsforskning 6,0 hp Avancerad nivå
ED2210 Elektromagnetiska vågor i dispersiva media 6,0 hp Avancerad nivå
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp Avancerad nivå
EF2210 Plasmafysik, påbyggnadskurs 3,0 hp Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
EG2050 Systemplanering 7,5 hp Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2210 Elmaskinanalys 7,5 hp Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EG2020 Elsystem gk                                      EI2333 Elektroteknisk modellering                      EL1820 Modellering av dynamiska system                SI1141 Fysikens matematiska metoder              SF1628 Komplex analys

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Kommunikationssystem (KSY)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp Avancerad nivå
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2450 Signaler, sensorer och system, seminarieserie 3,0 hp Avancerad nivå
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå
IK2502 Radionät 12,0 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                EQ1200 Signalteori                                      DD2385 Programutvecklingsteknik                  IS1200 Datorteknik                                         EP1100 Datorkommunikation och datorn             

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Systemteknik (SYS)

Årskurs 3

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Grundkurser                                                 EG2020 Elsystem gk                                      EQ1200 Signalteori                                         DD2385 Programutvecklingsteknik                    EL1820 Modellering av dynamiska system       IS2000 Datorteknik           

Årskurs 4

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.

Årskurs 5

Kompletterande information

De villkorligt valfria kurserna för inriktningen kan läsas från programtermin 6 (år 3) till programtermin 9 (år 5)

Vänligen se årkurs 3 för all information om villkorligt valfria kurser.

Minst 3 grundkurser och 30 högskolepoäng fördjupningskurser inom en inriktning skall läsas.