Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik 


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1008 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
EQ1200 Signalteori 7,5 hp 7,5
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2002 Medicinsk mätteknik och signalbehandling 6,0 hp
HL2003 Strålterapeutisk fysik och biologi 6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1009 Neurovetenskap 7,5 hp
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp 6,0
EN2100 Ljudperception 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,5 4,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
EK2260 Mätsystemteknik, projektkurs 6,0 hp 6,0
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp 7,5
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp 3,7 3,8
SH2310 Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 hp 3,5 4,0
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
HL1000 Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter 3,0 hp
HL2004 Teknik i intensivvård och anestesi 6,0 hp
HL2005 Implantat och biomaterial 6,0 hp

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IL1203 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - LSI 7,5 hp
IL2218 Analog elektronik, fortsättningskurs 7,5 hp
EQ1200 Signalteori 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 4,0 3,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp
IO2655 Fotonik 7,5 hp
IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp
IM2651 Elektroniska materials fysik 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 hp 7,5
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 hp 7,5
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
IH2652 Analysmetoder och analysinstrument 7,5 hp 7,5
IH2655 Nano- och mikrokomponent-tillverkning och karakterisering 7,5 hp 7,5
IH2656 Avancerade halvledarmaterial 7,5 hp 7,5
IH2661 Krafthalvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IL2201 Konstruktion av digitala integrerade kretsar - VLSI 7,5 hp 7,5
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik 7,5 hp 7,5
IH2654 Nanoelektronik 9,0 hp 9,0
IH2657 Design av nanohalvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
IL2220 Låg effekts analog och mixed signal IC 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
IL2202 Systemmodellering 7,5 hp