Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2006/2007. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Kurser (BII)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
3A1115 Biokemi 6,0 hp
3A1501 Inledande bioteknik 6,0 hp
3A1502 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp
3B1700 Inledande kemi 6,0 hp
3B1711 Kemisk jämvikt 6,0 hp
3B1750 Organisk kemi 1 7,5 hp
4D1124 Industriell ekonomi och organisation, fortsättningskurs 6,0 hp

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Kurser (ESI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
3C1330 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp
4A1112 Tillämpad termodynamik 9,0 hp
4A1601 Värmetransporter 6,0 hp
4A1603 Energiteknik 6,0 hp
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Kurser (IPI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
4C1035 Hållfasthetslära, grundkurs BI 9,0 hp
4F1221 Elektroteknik, kurs B 6,0 hp
4F1531 Maskinelement, allmän kurs 6,0 hp
4K1101 Styr- och reglerteknik 6,0 hp
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Kurser (MEI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
4C1035 Hållfasthetslära, grundkurs BI 9,0 hp
4F1222 Elektroteknik, allmän kurs 9,0 hp
4F1242 Mikrodatorteknik 6,0 hp
4F1531 Maskinelement, allmän kurs 6,0 hp
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Kurser (PDI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
2D1334 Databasteknik 6,0 hp
2D1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp
3C1330 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp
5B1501 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp