Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Kurser (BII)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp
BB1060 Molekylär bioteknik 7,5 hp
BB2050 Biokemi 6,0 hp
DD2396 Bioinformatik 6,0 hp
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp
KD1110 Kemisk mätteknik 7,5 hp

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Kurser (ESI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2C1111 Systemplanering 6,0 hp
4A1140 Energisystem och modeller I 6,0 hp
4A1607 Uthållig energianvändning 9,0 hp
4F1221 Elektroteknik, kurs B 6,0 hp
EG2050 Systemplanering 7,5 hp
ME2307 Energiföretagande 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
MJ1404 Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15,0 hp

Finansiell matematik (FMI)

Kurser (FMI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2029 Finansiering 6,0 hp
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp
SF2951 Ekonometri 7,5 hp
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp