Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5B1120 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
4D1114 Kunskapsbildning I 6,0 hp
ME2302 Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap 6,0 hp Avancerad nivå
ME2303 Ledarskap 6,0 hp Avancerad nivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5B1574 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ekonomispår - villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi årskurs 3 och 4 .

Sammanlagt ska 24hp läsas.

Minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp ska läsas: antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser bland ekonomispårkurserna.

Om ett "snabbspår" läses kan inte den obligatoriska kursen räknas in bland de 24hp som ska läsas.

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1060 Molekylär bioteknik 7,5 hp Grundnivå
BB2050 Biokemi 6,0 hp Avancerad nivå
DD2396 Bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp Grundnivå
KD1110 Kemisk mätteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 18 hp läsas.

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MJ2140 Energisystem och modeller I 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2060 Elmarknadsanalys 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 18 hp läsas.

Finansiell matematik (FMI)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2029 Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp Avancerad nivå
SF2951 Ekonometri 7,5 hp Avancerad nivå
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfria kurspoäng inom ekonomispåren.

En av kurserna SF2980 och SF2976 kan bytas ut mot SF2970 Martingaler och stokastiska integraler och SF2975 Finansiella derivat. OBS! Båda kurserna - SF2970 och SF2975 skall läsas.

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (18,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2201 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 18,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2505 Trådlös kommunikation-Ekonomi-Ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp Avancerad nivå
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

För åk 4 läsåret 08/09: Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas (istället för 18 hp).

Minst en av kurserna ME2305 eller ME2304 ska läsas - gäller Mekatronik åk 4 läsåret 08/09

Minst en av kurserna MF2007 eller MF2008 ska läsas - gäller åk 4 läsåret 08/09.

För examensarbete i Mekatronik åk 5 krävs att både MF2007 och MF2008 läses.

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.