Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Inriktningar

Finansiell matematik (FMI)

Kurser (FMI)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp
SF1906 Matematisk statistik, grundkurs 9,0 hp
SF2941 Sannolikhetsteori och linjära modeller 7,5 hp
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp