Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ekonomispår - villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi årskurs 3 och 4.

Sammanlagt ska 24hp läsas.

Minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp ska läsas: antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser bland ekonomispårkurserna.

Om ett "snabbspår" läses kan inte den obligatoriska kursen räknas in bland de 24hp som ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2302 Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap 6,0 hp
ME2303 Ledarskap 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Kurser (BII)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2380 Biokemi, teori fd BB2050 7,5 hp
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp
KD1110 Kemisk mätteknik 7,5 hp 7,5
BB1060 Molekylär bioteknik 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp 5,0 4,0
DD2396 Bioinformatik 6,0 hp 6,0

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Kurser (ESI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2307 Energiföretagande 6,0 hp
MJ1404 Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15,0 hp
MJ1140 Energisystem och hållbar utveckling 6,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
EG2050 Systemplanering 7,5 hp 7,5

Finansiell matematik (FMI)

Kurser (FMI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfri kurspoäng inom ekonomispåren.

Kursen SF2950 Tillämpad matematisk statistik kan läsas som alternativ till SF2951 Ekonometri.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2029 Finansiering 6,0 hp
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp 6,0
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp 6,0
SF2951 Ekonometri 7,5 hp 7,5
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp 7,5

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Kurser (IPI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG1018 Produktionsautomatisering 7,5 hp
MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 hp
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp
MH1004 Materiallära 6,0 hp

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Kurser (KSIA)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp 6,0
ID2200 Operativsystem 6,0 hp 6,0
IK1550 Internetworking 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp
IE1204 Digital design 7,5 hp 4,0 3,5

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Kurser (KSIB)

Villkorligt valfria kurser inom teknikfördjupningen: minst 39 hp av dessa kurser ska läsas. OBS! Kontrollera förkunskaperna.

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1220 Signalteori Läser EQ1210 Intro till signalteori 4,5 hp som en del av EQ1220. Ta kontakt med kursansv. lärare. 7,5 hp
EQ1210 Introduktion till signalteori Läser EQ1210 Intro till signalteori 4,5 hp som en del av EQ1220. Ta kontakt med kursansv. lärare. 4,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp
IK2502 Radionät 12,0 hp
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
IK2501 Trådlös transmissionsteknik 6,0 hp

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Kurser (MEI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1022 Fördjupningsarbete i mekatronik 15,0 hp
SG1140 Mekanik II 6,0 hp 6,0
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp 3,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Kurser (PDI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp 9,0
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp 4,5 4,5
DH2655 Kooperativ IT-design Ersätter DD1363 9,0 hp 4,5 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IE1204 Digital design 7,5 hp 4,0 3,5