Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Kurser (BII)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp 6,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Kurser (ESI)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. För teknikfördjupningen Energisystem och industriell ekonomi (ESI): kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfria kurspoängen inom ekonomispåren - kursen är obligatorisk inom ESI.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
MJ2140 Energisystem och modeller I 6,0 hp 6,0
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Finansiell matematik (FMI)

Kurser (FMI)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. För fördjupningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMI): villkorligt valfria kurser inom ekonomispår totalt 12hp för FMI-teknologer, som har läst kurserna ME2029 och ME2030.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp
ME2031 Behavioural Finance 6,0 hp
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell markandsföring 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303 6,0 hp 6,0

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Kurser (IPI)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp 6,0 6,0
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Kurser (KSIA)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatorisk kurs, årskurs 4 (kull 06): IK2201 Kommunikationssystem-ekonomi-ledarskap, 18hp, period 3-4, V10. Obs! Anmälan till kursen även till institutionen på www.tslab.ssvl.kth.se senast den 15 november 2009.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
IK2201 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 18,0 hp 6,0 12,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Kurser (KSIB)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
IK2505 Trådlös kommunikation-Ekonomi-Ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Kurser (MEI)

Obligatoriska kurser, årskurs 4, MEI (kull 06) I, 270hp: Minst en av kurserna MF2007 eller MF2008 skall läsas. Minst en av kurserna ME2305 eller ME2304 skall läsas. För examensarbete 30hp inom Mekatronik i årskurs 5 krävs att båda kurserna MF2007 och MF2008 läses. Villkorligt valfria poäng inom ekonomispår/industriell ekonomi: 12hp (istället för 18 hp i åk 4).

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

För åk 4 (kull 06) lå 09/10 är kravet på ekonomispår 12hp (istället för 18hp i åk 4).

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp 9,0
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp 9,0 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på: ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Kurser (PDI)

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp 6,0
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp 6,0
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5