Senast ändrad: 2009-04-27
Godkänd: 2009-04-27

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.