Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5B1120 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2302 Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap 6,0 hp Avancerad nivå
ME2303 Ledarskap 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Ekonomispår - villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi årskurs 3 och 4.

Sammanlagt ska 24hp läsas.

Minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp ska läsas: antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser bland ekonomispårkurserna.

Om ett "snabbspår" läses kan inte den obligatoriska kursen räknas in bland de 24hp som ska läsas.

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1060 Molekylär bioteknik 7,5 hp Grundnivå
BB2380 Biokemi, teori fd BB2050 7,5 hp Avancerad nivå
DD2396 Bioinformatik 6,0 hp Avancerad nivå
KD1050 Kemisk termodynamik 6,0 hp Grundnivå
KD1110 Kemisk mätteknik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EG2050 Systemplanering 7,5 hp Avancerad nivå
ME2307 Energiföretagande 6,0 hp Avancerad nivå
MJ1140 Energisystem och hållbar utveckling 6,0 hp Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp Grundnivå
MJ1404 Fördjupningsarbete i uthålliga energisystem 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2140 Energisystem och modeller I 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. För teknikfördjupningen Energisystem och industriell ekonomi (ESI): kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfria kurspoängen inom ekonomispåren - kursen är obligatorisk inom ESI.

Finansiell matematik (FMI)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp Grundnivå
SF1906 Matematisk statistik, grundkurs 9,0 hp Grundnivå
SF2941 Sannolikhetsteori och linjära modeller 7,5 hp Avancerad nivå
SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2029 Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
SF2701 Finansiell matematik, grundkurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2945 Tidsserieanalys 6,0 hp Avancerad nivå
SF2951 Ekonometri 7,5 hp Avancerad nivå
SF2974 Portföljteori och riskvärdering 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfri kurspoäng inom ekonomispåren.

Kursen SF2950 Tillämpad matematisk statistik kan läsas som alternativ till SF2951 Ekonometri.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2031 Behavioural Finance 6,0 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell markandsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. För fördjupningen Finansiell matematik och industriell ekonomi (FMI): villkorligt valfria kurser inom ekonomispår totalt 12hp för FMI-teknologer, som har läst kurserna ME2029 och ME2030.

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MG1004 Produktframtagning 2 9,0 hp Grundnivå
MG1018 Produktionsautomatisering 7,5 hp Grundnivå
MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
MH1004 Materiallära 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD2385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
ID2200 Operativsystem 6,0 hp Avancerad nivå
IK1550 Internetworking 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2201 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 18,0 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Obligatorisk kurs, årskurs 4 (kull 06): IK2201 Kommunikationssystem-ekonomi-ledarskap, 18hp, period 3-4, V10. Obs! Anmälan till kursen även till institutionen på www.tslab.ssvl.kth.se senast den 15 november 2009.

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (12,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ1210 Introduktion till signalteori Läser EQ1210 Intro till signalteori 4,5 hp som en del av EQ1220. Ta kontakt med kursansv. lärare. 4,5 hp Grundnivå
EQ1220 Signalteori Läser EQ1210 Intro till signalteori 4,5 hp som en del av EQ1220. Ta kontakt med kursansv. lärare. 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hp Avancerad nivå
IK2501 Trådlös transmissionsteknik 6,0 hp Avancerad nivå
IK2502 Radionät 12,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom teknikfördjupningen: minst 39 hp av dessa kurser ska läsas. OBS! Kontrollera förkunskaperna.

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2505 Trådlös kommunikation-Ekonomi-Ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp Grundnivå
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
MF1022 Fördjupningsarbete i mekatronik 15,0 hp Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 6 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp Avancerad nivå
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på: ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser, årskurs 4, MEI (kull 06) I, 270hp: Minst en av kurserna MF2007 eller MF2008 skall läsas. Minst en av kurserna ME2305 eller ME2304 skall läsas. För examensarbete 30hp inom Mekatronik i årskurs 5 krävs att båda kurserna MF2007 och MF2008 läses. Villkorligt valfria poäng inom ekonomispår/industriell ekonomi: 12hp (istället för 18 hp i åk 4).

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas. 

För åk 4 (kull 06) lå 09/10 är kravet på ekonomispår 12hp (istället för 18hp i åk 4).

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (40,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp Avancerad nivå
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp Avancerad nivå
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design Ersätter DD1363 9,0 hp Avancerad nivå
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (24,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp Avancerad nivå
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp Avancerad nivå
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår: Projektledning 6,0 hp Avancerad nivå
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår: Industriell marknadsföring 6,0 hp Avancerad nivå
ME2028 Behavioural Management Control Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME1301. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2029 Finansiering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår: Finansiering 6,0 hp Avancerad nivå
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity Ekonomispår "snabbspår": En av kurserna ME2033 och ME2034 väljes. Bygger på ME1303. 6,0 hp Avancerad nivå
ME2045 Organisationsförändring Ekonomispår "snabbspår": Bygger på ME2303. 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi - ekonomispår - årskurs 3 och 4, minst 24hp skall läsas: minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp skall läsas; antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser inom ekonomispårkurserna. Om ett "snabbspår" inom ekonomispåren väljes, kan inte den obligatoriska kursen, som kursen bygger bygger på, räknas in bland de 24hp som skall läsas.