Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (IT), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning kommunikationssystem motsvarar åk 2 på masterprogrammet kommunikationssystem.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning beräknings- och systembiologi motsvarar åk 2 på masterprogrammet beräknings- och systembiologi.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning konstruktion och realisering av IT-produkter och -system motsvarar åk 2 på masterprogrammet konstruktion och realisering av IT-produkter och -system.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning integrerade inbyggda system motsvarar åk 2 på ett av spåren "System and Architecture" inom masterprogrammet systemkonstruktion på kisel.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik och ledning för informationssystem motsvarar åk 2 på masterprogrammet teknik och ledning för informationssytem.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning informations- och kommunikationssäkerhet motsvarar åk 2 på masterprogrammet informations- och kommunikationssäkerhet.

År 5 på civilingenjörsprogrammet motsvarar år 2 på ett 2 årigt magisterprogram.

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik för interaktiva system motsvarar åk 2 på masterprogrammet teknik för interaktiva system.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning programvaruteknik för distribuerade system motsvarar åk 2 på masterprogrammet programvaruteknik för distribuerade system.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning trådlösa system motsvarar åk 2 på masterprogrammet trådlösa system.