Senast ändrad: 2009-04-07
Godkänd: 2009-04-07

Behörighet och urval sker enligt KTH:s antagningsordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning