Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade (KPUFU)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.