Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Det första året inleds med en introduktion till didaktik och skolan som verksamhet. Därefter följer fördjujpade studier i ämnesdidaktik, utbildningshistoria samt teorier om lärande och utveckling under höstterminen. Vårterminen ägnas åt specialpedagogik, ytterligare ämnesdidaktisk, undevisningsplanering, kommunikation och ledarskap.

Två långa VFU-perioder genomförs under året. Under den första ska studenten auskultera och planera och genomföra kortare undervisningsmoment. Den andra VFU-perioden handlar bland annat om bedömning och kommunikation med elever, skolpersonal och vårdnadshavare.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1011 Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning 3,0 hp
LT1012 Verksamhetsförlagd utbildning 1 12,0 hp
LT1014 Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv 6,0 hp
LT1015 Planering, bedömning och betygssättning 6,0 hp
LT1016 Kommunikation, ledarskap och design av lärande 7,5 hp
LT1018 Ämnesdidaktik 18,0 hp
LT1020 Specialpedagogik och perspektiv på lärande och utveckling 7,5 hp
LT2013 Verksamhetsförlagd utbildning 2 15,0 hp