Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Läsår 2 utgörs bara av en sommartermin då studenterna skriver sitt examensarbete.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT101X Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå För studenter som ska avlägga examen på grundnivå 15,0 hp
LT201X Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå För studenter som ska avlägga examen på avancerad nivå 15,0 hp