Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska. För att uppfylla särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 krävs minst 90 hp i teknik. För att uppfylla särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan krävs minst 120 hp i något av ämnena teknik, fysik, kemi och matematik.

Urval görs baserat på den totala poängsumman i undervisningsämnena.

Se vidare KTH:s antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: http://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/antagningsordning-for-utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva