Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 hp: 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen äger huvudsakligen rum på högstadie- och gymnasieskolor där studenterna handleds av handledare som är erfarna lärare. Den utbildningsvetenskapliga kärnan har ett brett innehåll och omfattar bland annat utbildningshistoria, läroplansteori, ämnesdidaktik, sociala relationer, specialpedagogik och bedömning.