Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1KU2 Ämneskomplettering för arkitekter II 7,5 hp Grundnivå
LS1709 Arbetslivsprojekt II 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras