Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-12-13

Utbildningen ges i enlighet med förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (SFS 2008:1101) och syftar till att studenter som har en avslutad utländsk högskoleutbildning eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) ska få kunskaper och färdigheter för att i Sverige kunna utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för.

Efter utbildningen ska student kunna visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingar och förhållningssätt enligt lärandemålen för de i utbildningen ingående kurser som studenten läst.

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt