Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-12-13

Utbildningen är på grundläggande nivå och ges på heltid över fyra terminer (120 hp). Undervisning sker i de ingående kurserna antingen på svenska eller på engelska. Innehåll framgår av bifogad kurslista och består av generella yrkesförberedande kurser och ämnesspecifika projektkurser, fördjupningskurser eller breddningskurser inom för studenten relevant ämnesområde.