Årskurs 1

Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning (KUAUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obs! Kursutbud kan förändras