Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obs! Kursutbud kan förändras

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AD1KU1 Ämneskomplettering för arkitekter I 7,5 hp 3,5 4,0
LS1701 Svenska för arbetslivet 7,5 hp 3,5 4,0
LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 hp 3,0
LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp 4,5
LS1704 Arbetslivsprojekt I 15,0 hp 7,5 7,5