Senast ändrad: 2019-11-21
Godkänd: 2019-12-13

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande.
  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till arkitekt eller annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till arkitekt som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434). Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom KTH:s utbildningsutbud.

Urval baseras på:

  • Tidigare utbildning
  • Arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen
  • Andra för utbildningen sakliga omständigheter

Redovisat genom intyg och personligt brev.