Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (37,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1KU1 Ämneskomplettering för arkitekter I 7,5 hp Grundnivå
LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 3,0 hp Grundnivå
LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp Grundnivå
LS1701 Svenska för arbetslivet 7,5 hp Grundnivå
LS1704 Arbetslivsprojekt I 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AD1KU2 Ämneskomplettering för arkitekter II 7,5 hp Grundnivå
LS1709 Arbetslivsprojekt II 15,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Obs! Kursutbud kan förändras